Plán aktivít pre školský rok 2021/2022

September

Stretnutie s rodičmi.

Projekt: Ja a Ty, to sme my – Lienky, Včielky, Mravčeky, Motýliky

Projekt: Želkova škôlka - priblížiť, pripomínať- Deň železničiarov

Deň bez áut - Na bicykli do MŠ

Deň na bicykli do MŠ - hry na dopravnom ihrisku.

Deň mlieka na školách - 25.09.2020

Maľovanie pre radosť - experimentovanie s farbami na potravinovú fóliu

Október

Imatrikulácia - vítanie nových detí do kolektívu

Projekt: Zdravá výživa - zdravá dobrota – význam mlieka, zeleniny, ovocia vo vývine človeka, aké ovocie a zeleninu konzumujeme každý deň v MŠ Aktivita: Deň mlieka, Deň jablka

Svetový deň umývania rúk - aktivity z projektu Domestos

Svetový deň zvierat - starostlivosť o zvieratá

Projekt: Úcta k starším - medzinárodný deň starších osôb, deň starých rodičov

Rozprávkový strom - zdobenie stromu na školskom dvore

Jesenné tvorivé dielne - zhotovenie darčekov pre seniorov

Šarkaniáda - púšťanie šarkanov

Ako byť zdravý - zdravo sa stravujeme, športujeme, cvičíme, dodržiavame pitný režim, chodievame na vychádzky - prevencia voči obezite

Tvorivé dielne v jeseni - výstava prírodnín, tvorenie z jesenných plodov

November

Deň MŠ - 4.11 - zábavné aktivity pre deti

Svetový deň behu 05.11. - aktivita na školskom dvore alebo ihrisku

Bubnovačka v MŠ - ochrana detí pred násilím

Prvá pomoc - ako privolať záchrannú zdravotnú službu 155 /112

Červený kríž - poskytnutie prvej pomoci

Drogová prevencia v MŠ - príbehy Čo sa raz stalo, nezdravé potraviny

Sladkosti závislosťou - príbehy s poučením o nezdravých potravinách, prevencia voči drogám

Čisté zúbky - spolupráca s dentálnou hygieničkou

Imatrikulácia - vítanie nových detí v materskej škole

Spolupráca s Nestlé

Svetový deň pozdravov - spolupráca s českou MŠ Šance

November na dedine - páranie peria, tancovačky, zvyky, Katarína, Ondrej

 

December

Projekt: Kým zaznejú zvony čarokrásných Vianoc

Aktivita: Mikuláš, list Ježiškovi, Darček pre radosť kamarátovi, oslavujeme koniec roka, výroba vianočnej pohľadnice deťom do MŠ Šance

Vianočný pozdrav do MŠ Šance

Zvyky, tradície - Barbora, Mikuláš, Lucia, Štedrý deň, spievanie kolied, vianočné príbehy

Oslava Nového roka, pripomenieme si vznik SR

Január

Traja králi - ľudové zvyky a tradície, Nový rok 

Projekt: Zimné hry

Aktivita: Hrať sa dá aj na snehu - pozorovanie stôp zvierat v snehu, otužovanie, farbenie snehu, stavanie snežných stavieb..

Starostlivosť o vtáčiky v zime - vtáčia búdka, Ako žijú zvieratká v zime

Zimná olympiáda - zimné disciplíny

Február

Projekt: Fašiangy, Turíce - Fašiangový karneval - fašiangový ples

Fašiangy, Turíce - zvyky, tradície - pečieme šišky, fánky

Dúhová týždeň - akú farbu si dnes oblečieme?

Európsky deň čísla 112

Spoznávame náš región - košikárstvo, drotárstvo

Marec

Projekt: Rozprávkový mesiac o knihách, divadle a bábkach - vytváranie kladného vzťahu ku knihe

Aktivita: Moja obľúbená kniha, Hráme sa s rozprávkou, Nakresli rozprávku, Básničkovo, 

Svetový deň knihy, Putovné vrecúško, Maľované čítanie, Hodina čítanie v ZŠ, Deň s Andersenom,

Popoludňajšie čitateľské aktivity

Návšteva knižnice: využívať knižno-informačné služby, podujatia – Môj rozprávkový svet,

Jazýček môj ohýbaj sa!

Deň učiteľov - úcta k učiteľovi

Divadlo očami detí - tvorivá dramatika, improvizácia, hranie rolí

Svetový deň divadla pre deti

Svetový deň poézie

Inakosť je normálna - Medzinárodný deň Downovho syndrómu - Ponožková výzva 21.03.

Deň vody - 22.03. - Voda je život

Hodina čítania - spolupráca so ZŠ

Veľká noc a jarné zvyky - morena, vítanie jari, maľovanie vajíčok, veľkonočné tvorivé dielne, pletenie korbáčov

Apríl

Medzinárodný deň detskej knihy - 02.04.2019 - čítanie pod rozprávkovým stromom

Svetový deň zdravia 07.04.

Apríl, mesiac lesov - spoznávame les, zvieratá, stromy

Lesník v MŠ - tvorivé aktivity v spolupráci s lesníkom

Svetový deň kultúrneho dedičstva - ľudové nástroje, ľudová muzika

Deň Zeme - chránime životné prostredie - jarné upratovanie, separovanie, sadenie do minizahrádok, pozorovanie a bádanie života na lúke

Medzinárodný deň tanca - 29.04. - tanec je radosť - radosť z hudby, tanečné improvizácie

Máj

Medzinárodný deň Slnka

Deň hasičov - 04.05. - spolupráca s hasičmi

Projekt: Deň rodiny, deň matiek - úcta k rodičom

Májové zvyky - stavanie a váľanie mája, zábava, hry

Pohybom ku zdraviu, medzinárodný deň pohybu - cvičenie vonku podľa hudby, túra, výlet na bicykli s rodičom, prechádzka, hry, turistika, cyklotrasy

Deň hasičov - podujatia s hasičmi, deň otvorených dverí na hasičskej stanici

Poldeň s dopravnou políciou - beseda

Medzinárodný deň mlieka 19.05

Medzinárodný deň pohybu - pohybom ku zdraviu - športové aktivity na školskom dvore, pohybové hry, cvičenie s hudbou

Spoločné fotenie - tablo

Medzinárodný deň mlieka

Nestlé k MDD

Jún

Projekt: Deti a svet – MDD – Deň hier, súťaží, diskotéka, Deň športu

Športová olympiáda - deň súťaží

Poldeň s mestskou políciou - aktivity na dopravnom ihrisku

Deň otcov - 21.06.

Detský milionár - vzdelávací kvíz z predškolákmi

Rozlúčka s predškolákmi

Kam na výlet v lete - výlet s rodičmi, opekačka.

Plán aktivít je orientačný, akcie sa môžu počas školského roka dopĺňať alebo presúvať a priebežne upravovať.